Kaart

Losse grond te koop in Noord-Holland: Perceel zandland Grasweg, Anna Paulowna

1761 LH Anna Paulowna
Vraagprijs € 42500
Oppervlakte / omvang:  2490 m²

Namens de gemeente Hollands Kroon wordt te koop aangeboden een perceel bollengrond/zandland van 2.490 m².

Het perceel is gelegen aan de Grasweg in het buitengebied van Anna Paulowna midden in het bollenconcentratiegebied en heeft een eigen ontsluiting naar de openbare weg.
Het perceel is nagenoeg geheel omgeven met sloten. Aan één zijde sluit het aan op het naast gelegen perceel zandland.

Gebruik:
Het perceel is de afgelopen jaren niet in gebruik geweest en ligt sinds 2021 braak.
Voorheen was het perceel in gebruik als woonperceel (Grasweg nr. 19) en stond er een woning met schuur op deze locatie. Alle opstallen zijn verwijderd en de woonlocatie is gesaneerd en het perceel wordt nu aangeboden als agrarische cultuurgrond.

Op het perceel staat nog een kleine windsingel en naast het perceel staat een hoogspanningsmast.

Grondsoort:
Goed zandland, omschrijving bodemkaart van Nederland: Z50Ar kalkhoudende vlakvaaggronden; matig fijn zand (niet geheel gerijpte zavel of klei beginnend binnen 40-120 cm). Grondwatertrap II, GHG(<40 cm), GLG 50-80 cm; buiten de hoofdwaterkering gelegen gronden, periodiek overstroomd (Bron Bodemkaart van Nederland)

Bestemmingsplan:
Uitkoopregeling Hoogspanningsverbindingen, Gemeente Hollands Kroon,
Vastgesteld: 13-10-2022

Bestemming:
- Enkelbestemming Agrarisch
- Dubbelbestemming Leiding- Hoogspanningsverbinding (gedeeltelijk)
- Dubbelbestemming Waarde- Archeologie 3


Kadastraal betreft het de volgende percelen:
Gemeente           Sectie   Nr.      Oppervlakte
Anna Paulowna    L           3367   1.810 m²
Anna Paulowna    L           3312      680 m²
Totaal                                           2.490 m²

Er is een zakelijk recht (Belemeringenwet Privaatrecht) gevestigd tbv Provincie Noord Holland (PEN), later N.V. Nuon Infra West te Amsterdam, thans Liander Infra N.V.

Aanvullende informatie:
Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van uiteindelijke goedkeuring door de Gemeente Hollands Kroon, onderdeel van de goedkeuring kan een klant-/Bibob onderzoek zijn.
Gemeente heeft de voorkeur om het perceel te verkopen aan aansluitende grondeigenaren om grondversnippering te voorkomen en grote agrarische percelen te realiseren.

 

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Vraagprijs € 42.500,00
Status Beschikbaar
Prijscode Vraagprijs

Adresgegevens
Straatnaam Grasweg
Huisnummer 19
Postcode 1761 LH
Plaats Anna Paulowna

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2490 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!