Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Zuid-Holland: Nabij Esso pompstation N214, Wijngaarden

3366BL Wijngaarden
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  216520 m²

Te koop middels ‘Verkoop bij inschrijving’:

Diverse percelen cultuurgrond nabij de N214 te Wijngaarden (tegenover Esso pompstation),  onder te verdelen in vier afzonderlijke kavels van ruim 4,5 tot bijna 7 ha. Het totaal van de kavels bedraagt 21.65.20 ha.

De ontsluiting van de percelen loopt via de N214. Voorwaarde voor het gebruik van deze ontsluiting is het gestand doen van deze ontheffing bij overdracht van de percelen naar de nieuwe eigenaar en/of gebruiker.

De grondsoort van de kavels is veengrond. De percelen zijn begin maart bemest met rundveedrijfmest.

De huidige bestemming is Agrarisch met waarden, de dubbelbestemming Waarde- Archeologie 5 of 7.

Wilt u graag documentatie over de verkoop bij inschrijving ontvangen waarin meer informatie over ons aanbod en over de procedure staat vermeld? Stuur graag een email naar ede@agriteam.nl. In de set treft u ook het inschrijfformulier voor uw bieding aan.

Uw bieding dient uiterlijk door ons kantoor te zijn ontvangen op woensdag 26 april 2023 vóór 13.00 uur. De juridische eigendomsoverdracht van de kavel vindt plaats op 21 juni 2023.

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Westeinde
Huisnummer 22
Postcode 3366BL
Plaats Wijngaarden

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 216520 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!