Veelgestelde vragen

Aankoop agrarisch onroerend goed

 • Wat houdt 'kosten koper' in?

  Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:

  • Overdrachtsbelasting;
  • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;
  • Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering.

  Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

  • Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte;
  • Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.

  Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning of bedrijf dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning of bedrijf zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

 • Wat betekent 'onder bod' zijn?

  Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.

 • Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper het object dan aan mij verkopen?

  Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een object een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of brochure biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Verkoop agrarisch onroerend goed

 • Zit de makelaarscourtage in de 'Kosten Koper'?

  Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.

Onderhandelingen

 • Wanneer ben ik in onderhandeling?

  U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

 • Mag de makelaar met meer dan één gegadigde tegelijk onderhandelen?

  De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.