Taxaties

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt.

Bij een agrarische taxatie gaat het erom de waarde van een zaak op een bepaald moment en voor een bepaald doel nauwkeurig te bepalen, waarbij de economische factoren van de markt en alle omstandigheden en mogelijkheden meegewogen worden.

Voorbeelden van redenen voor taxaties zijn:

  • Vrije verkoop
  • Financiering
  • Herwaardering landbouwgronden
  • Inbreng in een BV
  • Bedrijfsovername
  • Staken van het bedrijf
  • (Gedeeltelijke) overbrenging naar privé
  • Erfbelasting

Deskundig in agrarisch taxeren

De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren. Ze staan ook alle ingeschreven in het register van vastgoedtaxateurs NRVT, daarnaast hebben een aantal Agriteam taxateurs de titel Recognised European Valuer (REV).

Onze regelmatige bijscholing, grote praktijkervaring en inschakeling van specialisten maken een taxatie door Agriteam Makelaars tot een taxatie met meerwaarde.