Kavelruil

Als agrarisch ondernemer hebt u graag zelf het heft in handen. Toegegeven, de overheid maakt het niet altijd gemakkelijk, maar er is zeker een terrein waarop het eigen initiatief een prima kans van slagen heeft en ook nog beloond wordt: de vrijwillige kavelruil.

Kavelruil

Bij een kavelruil moeten minimaal drie partijen registergoederen inbrengen en tenminste twee van hen moeten tevens als ruiler optreden. Provincies subsidiëren vaak (onder voorwaarden) de notaris- en kadasterkosten. Ook kan aanspraak gemaakt worden op subsidie voor inrichtingswerken. 

U hoeft bij een vrijwillige kavelruil niet uitsluitend aan landbouwgronden te denken. Ook natuurgebieden, recreatiegebieden en gronden voor infrastructuur kunnen er in betrokken zijn.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Voor kavelruil geldt een ruime regeling voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Ook gebouwen in het buitengebied kunnen in aanmerking komen en bovendien geldt er geen tienjaarstermijn zoals bij de landbouwvrijstelling. 

Onafhankelijke begeleiding bij kavelruil

Omdat de verschillende partijen in zo'n ruil natuurlijk ieder hun eigen belangen hebben, is een onafhankelijke begeleiding sterk aan te bevelen. Een begeleiding die zorgt dat geen partij over- of onderbedeeld wordt. Agriteam makelaars en taxateurs heeft een ruime ervaring in het begeleiden en tot een succesvol einde brengen van kavelruil. Vanaf het samenbrengen van de verschillende partijen, het onderhandelen en opstellen van een conceptovereenkomst, tot de beoordeling door de Dienst Landelijk Gebied (DLG); Agriteam Makelaars zorgt dat de hele procedure vlekkeloos verloopt.

Meer weten?

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Van melkveehouderij tot akkerbouwbedrijf en van landbouwgrond tot varkenshouderij. Kies voor de specialisten van Agriteam met ruime ervaring in begeleiding bij zowel aan- als verkoop. Bekijk het grootste aanbod agrarische objecten te koop.