Pacht

Het gebruik van gronden middels een pachtovereenkomst kent een lange traditie. Toch is het fenomeen pacht al eeuwenlang aan verandering onderhevig. Dit vindt zijn basis in de grote veranderingen die de landbouw heeft doorgemaakt. Ook recent zijn er weer veel dingen veranderd.

Pacht en erfpacht

Veel bedrijven zijn inkomensafhankelijk van pacht of erfpacht. De bij Agriteam makelaars en taxateurs aangesloten makelaar kan u adviseren over diverse facetten die gerelateerd zijn aan pacht of erfpacht.

Bij pacht kunt u denken aan:

  • aankoop boerderijen in verpachte staat
  • vaststellen van het pachtersvoordeel met de fiscus
  • vastleggen van pachtovereenkomsten
  • vaststellen aanspraken melkquotum verpachter
  • aangaan en beëindigen van een pachtovereenkomst
  • beheer van verpacht bezit
  • arbitrage tussen verpachter en pachter

Erfpacht

Naast pacht geniet ook erfpacht een toenemende belangstelling vanuit de agrarische sector. Met name als grondfinanciering is het een interessant alternatief voor eigendom. Agriteam makelaars en taxateurs is bekend met de aanbieders van erfpachtovereenkomsten en kan bemiddelen bij zowel het aangaan van een overeenkomst als bij tussentijdse verkoop van het recht van erfpacht.

Daar erfpacht een zakelijke overeenkomst is met verplichtingen voor minimaal 26 jaar (vanaf datum uitgifte) is het zaak een zorgvuldige afweging van uw mogelijkheden te maken. Laat Agriteam makelaars en taxateurs hierin uw partner zijn!

Contact opnemen

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Van melkveehouderij tot akkerbouwbedrijf en van landbouwgrond tot varkenshouderij. Kies voor de specialisten van Agriteam met ruime ervaring in begeleiding bij zowel aan- als verkoop. Bekijk het grootste aanbod agrarische objecten te koop.