Varkensbedrijf te koop in Noord-Brabant: Laar 27, Weelde, Belgie

5845 AV Sint Anthonis
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  16700 m²

Te koop aangeboden:  Prachtig, gesloten varkensbedrijf met een capaciteit van ca. 320 zeugen, 80 opfokzeugen en 3.500 vleesvarkens en een bedrijfswoning, op ca. 1.67 ha ondergrond.

Namens verkoper bieden wij te koop aan een prachtig, goed onderhouden varkensbedrijf. Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van Weelde (Ravels) België. Het bedrijf is ontsloten middels de openbare verharde weg, dus goed bereikbaar voor al de betrokken transportbewegingen. Het bedrijf is modern ingericht en praktisch van opzet met korte looplijnen. Het geheel is goïng concern over te nemen.

Bij het bedrijf is een ruime bedrijfswoning gerealiseerd, met als bouwjaar ca. 1960. De woning is ingedeeld met op de begane vloer een veranda, woonkeuken, keuken, bijkeuken, woonkamer, badkamer en toegang tot een kelder. Tevens zijn er vier slaapkamers gerealiseerd op de eerste verdieping. Het dak van de woning is met dakpannen bedekt en heeft een spouwmuur. Zowel het dak als de spouwmuren zijn niet geïsoleerd. De centrale verwarming is op aardgas aangesloten.

Verkoper heeft eventueel de mogelijkheid om de bestaande zeugenstal te saneren middels de saneringsregeling die hiervoor geldt. Wanneer voor deze optie gekozen wordt, is de locatie ideaal voor diegene die enkel in vleesvarkensplaatsen wil groeien.

Kortom een locatie met veel verschillende potentie mogelijkheden!

De bedrijfsgebouwen:
Vleesvarkensstal
- Bouwjaar: 2013
- Afmetingen: ca 90 m x 31 m
Deze stal heeft een draagstructuur van gegalvaniseerde dakspanten, bedekt met vezelcement golfplaten. Het dak is geïsoleerd met 6 cm PUR.
De muren zijn gerealiseerd middels geïsoleerde prefabbetonpanelen.
De stal is ingericht met volgende afdelingen:
1. 6 afdelingen met 10 hokken voor 12 vleesvarkens
2. 9 afdelingen met 16 hokken voor 12 vleesvarkens
3. Quarantainestal met 2 afdelingen met 4 hokken voor 10 opfokzeugen (aparte toegang)
De hokken zijn uitgerust met een volledig betonrooster, droogvoederbak en drinkbak. Quarantainestal met voedertrog en dosators.
Plafondventilatie (spleet).
Ventilatie via centraal luchtkanaal aangesloten op chemische luchtwasser (inpandig gebouwd)
Totale mestopslagcapaciteit: 3070 m³ mestopslag.

Zeugen-  en biggenstal
- Bouwjaar : 1995 en 2015 (achterste deel ca 10 m van de stal)
- Afmetingen: ca 78 m x 26.5 m
Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde, metalen dakspanten, bedekt met vezelcementgolfplaten. Het dak is geïsoleerd (5 cm). De omwanding is met een geïsoleerde spouwmuur.
De stal is uitgerust met een damwand plafondventilatie en mechanische ventilatie. Vooraan in de stal is er een sanitair lokaal, bureel en CV lokaal.
Totale mestopslagcapaciteit: 2240 m³ mestopslag
Deze stal omvat volgende afdelingen:
1. Kraamstal: 6 afdelingen met 14 kraamhokken en 1 afdeling met 10 kraamhokken
De kraamhokken zijn uitgerust met deels kunststof en deels gietijzeren vloer. Hokafscheiding in betonplexplaat. Automatische voedering. Deltabuis ruimteverwarming
2. Biggenbatterijen: 7 afdelingen met 14 hokken voor 10 biggen.
De biggenbatterijen zijn uitgevoerd met een verwarmde bolle betonvloer en driekantstaafroosters. Droogvoederbak en drinkbak; 2 aparte voederlijnen.
3. Dekstal: uitgevoerd met klassieke ligboxen
4. Dragende zeugen: voerligboxen (conform dierenwelzijnseis)
5. Dragende zeugen ( nieuwe deel ) 76 voerligboxen, AEA V.3.5. uitgevoerd.

Vleesvarkens- en biggenstal.
- Bouwjaar : 1998
- Afmetingen: ca 71 m x 15.5 m
Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde, metalen dakspanten bedekt met vezelcement golfplaten. Het dak is geïsoleerd (5 cm). De omwanding is uitgevoerd met een geïsoleerde spouwmuur.
Totale mestopslagcapaciteit: 1180 m³
De stal omvat volgende afdelingen: 1. 8 afdelingen met 12 hokken voor 10 vleesvarkens.
Betonnen varkensrooster met (niet verwarmde) bolle vloer. Brijvoederbakken, met 2 voederlijnen.
Plafondventilatie (spleet)
2. Biggenafdeling: 12 hokken voor 13 biggen. Metaalroostervloer voorzien van ligmatten. Droogvoederbak en drinkbak, voedervijzel. Mechanische ventilatie: deurventilatie

Vleesvarkensstal
- Bouwjaar : 2000
- Afmetingen: ca 22 m x 11 m
Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde, metalen dakspanten bedekt met vezelcement golfplaten. Het dak is geïsoleerd (5 cm). De omwanding is uitgevoerd met een deels geïsoleerde spouwmuur.
Plafondventilatie: type Damwand, droogvoederbak en drinkbak, LED verlichting
24 hokken voor totaal 176 vleesvarkens. Totale mestopslagcapaciteit: 180 m³

Mestloods
- Bouwjaar : 2017
- Afmetingen: ca 10 m x 10 m
Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde dakspanten bedekt met vezelcement golfplaten. Gepolijste betonvloer, drukvaste betonwanden

Diverse
- De bedrijfsgebouwen staan op 1.67 ha grond.
- Mestsilo: overdekt met mestmixer, 1730 m³
- Spui opslag 60 m³
- Krachtvoedersilo’s: 11 stuks met een totale capaciteit van 110 ton
- PV installatie 20.000 kW, bouwjaar 2017 (geen GSC)
- Erfverhardingen: ca 1700 m²
- Noodstroomgroepen (2 stuks)
- Bergingen privé materiaal

Vergunde situatie
De inrichting beschikt over een milieuvergunning met volgende vergunde rubrieken:
9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1) Stallen voor 3940 varkens (320 zeugen, 96 jonge zeugen, 3524 vleesvarkens)
9.4.1.c.2 Mobiele mestscheider met een capaciteit van 6200 m³/jaar
15.1.1. Stallen van 15 voertuigen
17.3.3.2.b) Opslag van 9000 kg zwavelzuur
17.3.6.1.b) Opslag van 3000 liter mazout, met verdeelslang
28.1.f.1) Opslag van 50 ton spui
28.2.c.2) Opslag van 8802 m³ mest
31.1.1.b) Noodstroomgenerator met een vermogen van 49 kW
53.8.2) Grondwaterwinning voor 11400 m³/jaar en 31 m³/dag.
Deze rubrieken zijn vergund tot 1 juni 2031.

Nutrientenemissierechten
Totaal NER 88995,29
Soort en aantal
NER-Dv: 56547,45 Rundvee/Varkens/Pluimvee/Andere
NER-MVWV: 32447,84 Varkens

Kenmerken


Overdracht
Status Beschikbaar
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Breestraat
Huisnummer 20
Postcode 5845 AV
Plaats Sint Anthonis

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 16700 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Varkensbedrijf

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!