Kaart
Nieuw in verkoop

Melkveehouderijbedrijf te koop in Friesland: Melkveehouderijfbedrijf Tsjaerderdyk 7 te Wirdum (Frl.)

9088 CB Wirdum
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  499425 m²

In verband met bedrijfsbeëindiging wordt dit goed verkavelde melkveebedrijf gelegen op de Friese kleiweide aangeboden. Het melkveehouderij bedrijf is gelegen nabij de snelweg A32 met vlotte verbindingen naar Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Joure en de polders. Centrum Leeuwarden is op fietsafstand (circa 8km) gelegen met haar diversiteit aan voorzieningen. De omgeving kenmerkt zich door de aanwezigheid van melkveehouderij bedrijven in een open landschap in de Friese “greidhoeke”.  

De totale grootte van het bedrijf bedraagt 49.94.25 hectare, waarvan circa 1.25.00 hectare is toe te rekenen aan erf, tuin, ondergrond en toerit en 48.69.25 hectare cultuurgrond.

Kenmerken:

*           Cultuurgrond huiskavel           circa 45.74.50 hectare

*           Cultuurgrond veldkavel           2.94.75 hectare

*           Bedrijfserf en tuin                     circa 1.25.00 hectare

*           Totale mestopslag                     circa 3.000m3

*           GVE boxen                                 77 st.

*           Jongvee boxen/ kalverenhok   20 + 20 stuks

*           Vergunde dieraantallen NB       91 stuks GVE en 50 stuks JVE

 

Wat maakt dit bedrijf uniek:

*           Opstallen gunstig nabij midden huiskavel gevestigd

*           Ruim bouwvlak

*           Wonen op het zuiden

*           Goede productieve kleiweide

*           Goede bemaling

*           Asbest is gesaneerd

*           Geen directe Natura gebieden in de omgeving

*           NB-vergunning

*           Huidige ondernemer produceert hoog vet- en eiwit gehalte

*           Nabij snelweg A32 (2km) met vlotte verbindingen naar Leeuwarden (8km), Heerenveen, Zwolle, Polders en Afsluitdijk

*           Diverse voorzieningen, zoals basisschool, supermarkt, hotel/restaurant, verenigingsleven en PKN gemeente te Wirdum

*           Op fietsafstand van centrum Leeuwarden met al haar ruimschootse voorzieningen, waaronder de winkels, restaurants, schouwburg, scholen, divers hoger onderwijs (NHL/Stenden),                     maar ook bouwmarkten e.d. op industrieterreinen.

Omschrijving opstallen:

Woonhuis

De woning maakt deel uit van de kop-romp boerderij, bouwjaren 1905 en renovatiejaar 2013 voor wat betreft de woonkeuken en badkamer met een inhoud van circa 690m3.

De kop van het woongedeelte dient nog te worden gerenoveerd alsmede de fundering.

De woning is groot circa 195m2, wordt verwarmd middels deels vloerverwarming en deels radiatoren aangesloten op de eigen Remeha HR ketel (2017). In 2019 is ventifol onder de panlatten en tengels gelegd. De woning is grotendeels voorzien van dubbele beglazing, deels vloerisolatie. 

Indeling: entree-hal, toilet, woonkamer, woonkeuken met bergingen, kantoor, slaapkamer, badkamer, bijkeuken met witgoedafdeling en kastenwand en kelder

Boven: overloop, 3 slaapkamers, cv-ruimte en toegang tot zolder.

Traditionele schuur:

Het bouwjaar van de traditionele schuur is eveneens 1905. De afmeting bedraagt circa 18mx 20m (opp. ca 360m2). 

Ligboxenstal

De voor deze tijd royale ligboxenstal is op kelders gebouwd in 1977 (groot circa 25m x 42m).  .

Het betreft een 1+2 rijïge stal met paddestoel-boxen ruimte biedende aan 77 stuks grootvee en 20 stuks jongvee. Daarnaast zijn aanwezig drie krachtvoerboxen, drinkwaterbakken, waterbedden en zelfsluitende voerstekken. De mestopslag capaciteit bedraag voor deze stal circa 1.000m3.

Het melklokaal is voorzien van een freeheater. De melktank (bouwjr. 2011) heeft een inhoud van circa 7.000kg.

Het melksysteem kenmerkt zich door een 2x8 visgraat opstelling van DeLaval, bouwjaar 2004 met automatische afname apparatuur, staande in een brede, hoge en lichte melkput.

Jongveeschuur

De jongveeschuur is opgetrokken in 1979 en gerenoveerd in 2019. De afmeting bedraagt 6m x 12m en voorzien van drie groepshokken voor het vestigen van circa 20 kalveren.

Mestlagune

Bouwjaar 2015 met een inhoud van circa 2.000m3.

Mestplaat

Bouwjaar 2022, groot 40m x 20m x1m, opgetrokken in beton.

Kuilplaat

Bouwjaar 2000, groot 45 x 22m van beton        

Bulk-/kunstmestsilo’s

Vier krachtvoerbulken voor het opslaan van circa 44 ton voer.

Een kunstmestbulk groot 20 ton.

Erfverhardingen

Het erf en rondom de opstallen is verhard met beton, groot circa 800m2, bouwjaar 1977

Paardenbak

Bij het erf gelegen een gedraineerde paardenbak, groot 20x40m (verdiend onderhoud)

Kavelpad

Bouwjaar 2000, beton met een oppervlakte van circa 3.675m2.

Totale mestopslag ca. 3.000m3

Mestkelder ca. 1.000m3 en mest lagune circa 2.000m3.

Cultuurgronden

De totale oppervlakte bedraagt circa 48.69.25 hectare grasland waarvan circa 45.74.50 hectare huiskavel en 2.94.75 hectare veldkavel, gelegen aan de nabije weg/ oek Tsjaerderdyk/Griene Dyk.

Grondsoort                                          klei, circa 60% afslibbaar

Grondsoort op bodemkaart                 kMn48C, knippoldervaaggrond, zware klei, profielverloop 4, of 4 en 3

Ontsluiting                                           openbare weg, kavelpad en bedrijfserf

Drainage                                              ja

Waterhuishouding                                goed

Droogtegevoelig                                   nee

Trapgevoelig                                         nee

Draagkracht                                          goed

Perceelgrootte                                      goed

Perceelvorm                                          goed

Verkaveling                                           goed, opstallen centraal in kavels gelegen

Ligging                                                  circa 22.50 hectare is op akkers gelegen en circa 26 ha ligt vlak.

Fosfaatrechten

Op het bedrijf zijn fosfaatrechten aanwezig, welke separaat kunnen worden overgenomen tegen nader te bepalen voorwaarden.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan locatie Tsjaerderdyk 7 en cultuurgronden

Blijkens bestemmingsplan “Leeuwarden-Buitengebied” van de gemeente Leeuwarden, onherroepelijk vastgesteld op 23 april 2014, zijn de bestemmingen van het melkveehouderijbedrijf met cultuurgronden als volgt: 

a. erf, tuin, ondergrond en opstallen:

  • Enkelbestemming Agrarisch
  • Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3
  • Bouwvlak

b. cultuurgronden:

  • Enkelbestemming Agrarisch
  • Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3

Vergunningen

NB-vergunning voor het houden van 91 stuks (A1.100) melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en 50 stuks (A3.100) vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.

Juridische, feitelijke levering en betaling

In overleg

Bijzonderheden

*          Elektriciteit is Scope10 gecertificeerd.

*          Certificaten bliksembeveiliging en veiligheidsaarding.

*          Er is een rapport Risico-inventarisatie & Evaluatie (2023) aanwezig.

*           Er rusten de gebruikelijke waterschapslasten, onroerende zaak belasting, afvalstoffen heffingen e.d. op de percelen cultuurgrond en opstallen.

*          De jachtrecht (en) is/zijn verhuurd.

*          Energie prestatie certificaat wordt geleverd bij akte van levering.

*          Object valt onder het btw-regime, koopprijs is excl. btw.

*          Verkoper en voorgangers hebben bij verkrijging van diverse percelen een voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting verkregen. Voor deze percelen geldt dat koper deze voorwaardelijke                           vrijstelling van verkoper en voorgangers dient over te nemen en te voldoen aan de van rechtswege geldende rechten en plichten, totdat aan deze voorwaarwaarden is voldaan.

Overige informatie

*          Prijs op aanvraag

 

Voor nadere inlichtingen en/of voor een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

                                       

Theunis Jensma

Tel. 06-51836888

e-mail: jensma@agriteam.nl

 

 

Kenmerken


Overdracht
Referentie Melkveehouderijbedrijf Tsjaerderdyk 7 te Wirdum (frl)
Laatste wijziging 2 april 2024
Status Nieuw in verkoop
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Tsjaerderdyk
Huisnummer 7
Postcode 9088 CB
Plaats Wirdum

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 499425 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!