Kaart

Varkensbedrijf te koop in Noord-Brabant: Ontginningsweg 3, Odiliapeel

5409 TC Odiliapeel
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  21645 m²

Te koop aangeboden: Prachtig, gesloten varkensbedrijf met riante woning en vele ontwikkelingsmogelijkheden, op ca. 2,16 ha ondergrond. Daarnaast biedt de locatie ook mogelijkheden voor nevenactiviteiten of totale functieverandering.

Namens verkoper bieden wij een prachtig gesloten varkensbedrijf aan met een capaciteit van ca. 175 zeugen, 625 speenbiggen en 1395 vleesvarkens op 0,8 m². Daarnaast is er een riante degelijke bedrijfswoning gerealiseerd en is er voldoende opslagruimte voor diverse zaken. Het betreft een ideale locatie voor diegene die op kleinere schaal professioneel varkens wil houden, of bijvoorbeeld als satelliet bedrijf wil exploiteren voor F1-productie voor de grotere zeugenhouders. Daarnaast biedt het bedrijf veel potentie om op verschillende manieren te kunnen groeien. De volgende opties zouden mogelijk zijn, met dien verstande dat elke verantwoordelijkheid in het onderzoeken en benutten van de mogelijkheden voor koper zijn:

 • Huidige situatie continueren, 172 zeugen, 624 speenbiggen, 1 beer, 1.475 vleesvarkens, of
 • 1.475 vleesvarkens, met nevenactiviteit in huidige zeugenstal, of
 • 1.475 vleesvarkens, 624 speenbiggen (of zo maximaal mogelijk), nevenactiviteit in overgebleven   
   zeugenstalruimte, of
 • 1.475 vleesvarkens, en huidige zeugenstal omzetten naar een ca. 900 vleesvarkens, of
 • 1.475 vleesvarkens, en doorgroeien naar wat maximaal mogelijk zou kunnen zijn, of
 • Functieverandering intensieve veehouderij naar paardenhouderij of overig niet grondgebonden
   agrarisch bedrijf.

Als nevenactiviteit zou men kunnen denken aan een agrarisch technisch hulpbedrijf, paardenhouderij of nog enkele andere mogelijkheden meer,  zoals opgenomen in het bestemmingsplan.
Al deze mogelijkheden zijn suggestief, waarbij geen rechten ontleend kunnen worden. Op dit moment is de zeugenstal niet in productie, echter weer snel functioneel te maken.

De volgende bestemming zit op de locatie; Enkel bestemming Agrarisch, functieaanduiding intensieve veehouderij met als gebiedsaanduiding overige zone-aardkundig waardevol gebied, overige zone-agrarisch ontwikkelingsgebied, overige zone-deelgebied agrarisch, overige zone-deelgebied gemengd, vrijwaringszone-radar. Afgeleid uit;
Plannaam: Partiele herziening buitengebied 2017          Datum afdruk: 2023-03-07
Naam overheid: gemeente Uden                                          IMRO-versie: IMRO2012
Type plan: bestemmingsplan                                                Plan datum: 2017-06-22
Planidn: NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01                  Plan- en dossierstatus: vastgesteld

De Nb-vergunning dateert van juli 2012. Op 6 maart 2023 is een OBM (Omgevingsvergunning beperkte Milieutoets) verleend. Voor deze situatie is een aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming ingediend welke nog in procedure is. In onderstaande tabel zijn de dieraantallen, zoals vergund in de OBM, weergegeven:

Stal 1; Vleesvarkens; Rav code: HD 5.100 icm LW 4.1; Huisvesting: OW2009.12V1; Dieraantal: 803; kg NH3/dier: 0,45; kg NH3 totaal: 361.35

Stal 2: Biggen; Rav code: HD 1.100; Huisvesting: Overige huisvestingssystemen; Dieraantal: 224; kg NH3/dier: 0,69; kg NH3 totaal 154,56

Stal 2: Kraamzeugen; Rav code: HD 2.100; Huisvesting: Overige huisvestingssystemen; Dieraantal: 48; kg NH3/dier: 8,30; kg NH3 totaal 398,40

Stal 2: Guste en drachtige zeugen; Rav code: HD 3.100; Huisvesting: Overige huisvestingssystemen; Dieraantal: 102; kg NH3/dier: 4,20; kg NH3 totaal 428,40

Stal 2: Guste en drachtige zeugen; Rav code: HD 3.1; Huisvesting: OW 1995.02.V1; Dieraantal: 22; kg NH3/dier: 2,40; kg NH3 totaal 52,80

Stal 2: Dekberen; Rav code: HD 4.100; Huisvesting: Overige huisvestingssustemen; Dieraantal: 1; kg NH3/dier: 5,50; kg NH3 totaal 5,50

Stal 2: Biggen; Rav code: HD 1.8; Huisvesting: OW 2006.07.V1; Dieraantal: 400; kg NH3/dier: 0,15; kg NH3 totaal 60,00

Stal 3: Vleesvarkens; Rav code: HD 5.9.2.1; Huisvesting: OW 2004.05.V1; Dieraantal: 672; kg NH3/dier: 1,50; kg NH3 totaal 1.008,00

Stal 4: Schapen ouder dan 1 jaar incl. lammeren tot 45 kg; Rav code: HB 1.100; Huisvesting: alle huisvestingssystemen; Dieraantal: 30; kg NH3/dier: 0,70; kg NH3 totaal 21,00

Stal 4: Volwassen paarden 3 jaar en ouder; Rav code: HL 1.100; Huisvesting: alle huisvestingssystemen; Dieraantal: 1; kg NH3/dier: 5,00; kg NH3 totaal 5,00

Stal 4: Overig rundvee ouder dan 2 jaar; Rav code: HA 6.100; Huisvesting: alle huisvestingssystemen; Dieraantal: 30; kg NH3/dier: 6,20; kg NH3 totaal 186,00

Totaal : 2.681,01

Op basis van de verleende Nb-vergunning zit er ruimschoots meer ruimte in de benutbare NH3 dan aangevraagde OBM.
Kenmerken van de locatie:

 • Riante opzet, met eigen inrit en verhard erf,
 • Totale ondergrond 02.16.45 ha, waarvan ca. 01.00.00 ha agrarisch bouwvlak,
 • Riante degelijke woning,
 • Diverse opslagruimte, vergunning aanwezig voor het realiseren van ca. 240 m² extra opslagruimte,
 • Zeugenstal, bouwjaar 1979 en 1990,
 • Vleesvarkensstal 1, bouwjaar 1991, 7 afdelingen + ziekenboeg, capaciteit ca. 455 vleesvarkens op 0,8 m²,
 • Vleesvarkensstal 2, bouwjaar 1993, 4 afdelingen, capaciteit ca. 260 vleesvarkens op 0,8 m²,
 • Vleesvarkensstal 3, bouwjaar 2006, 7 afdelingen, capaciteit ca. 679 vleesvarkens op 0,8 m²,
 • Totale mestopslag capaciteit ca. 850 m³,
 • Asbest nog aanwezig op de zeugenstal en diverse hokinrichting,
 • Grootste gedeelte vleesvarkensstal op Combiwasser 85% VBV, overige vleesvarkensstallen makkelijk luchtwasser te realiseren,
 • Stroomaansluiting 3 x 160 A, kabel reeds gerealiseerd voor 3 x 250 A,
 • 392 stuks zonnepanelen circa 129.360 Wpiek/jaar, looptijd SDE tot 28-02-2034,
 • Noodstroomaggregaat 45 Kva, inclusief automatische overname,
 • Scope 10 + 12 certificaat afgegeven in 2024,
 • Voldoet aan de huidige welzijnseisen, tevens Beter Leven conceptwaardig.
 • Beregeningsput en vergunning aanwezig.

Kortom een locatie, mooi gelegen aan de openbaar verharde weg, met vele toekomst mogelijkheden. Bij enige interesse, maken we graag tijd vrij voor een bezichtiging. Voor vragen of opmerkingen kunt u informeren bij verkopend makelaar. Verder adviseren wij potentiele, bij interesse, om zich te laten begeleiden door een bureau ruimtelijke ordening aangaande de mogelijkheden in combinatie met een vergunning. Op dit moment heeft een soortgelijk bureau de locatie in dossier.

De locatie wordt going concern aangeboden, exclusief veestapel, exclusief 1.300 stuks varkensrechten zuid, exclusief voorraad, inclusief SDE-subsidie. Aanvaarding in overleg.

Kenmerken


Overdracht
Status Beschikbaar
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Ontginningsweg
Huisnummer 3
Postcode 5409 TC
Plaats Odiliapeel

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 21645 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Varkensbedrijf

Locatie op de kaart